Hvorfor? Registrer side Knapper Hjelp! Logg inn Om firmaet Annonsere?

 


Meta-tag
 Sidens beskrivelse
 (desto mer nøyaktig desto bedre)

 Beskriv siden med 10 nøkkelord
 (separer ordene med komma)

 

    

Her er meta-tagkoden. Marker teksten og velk kopier. Deretter limer du koden inn under <head> i html`en din.